top of page
  • Foto van schrijverMarsha Brink

Heb jij een uitvaartverzekering (nodig)?

Een uitvaartverzekering kan een gunstige manier zijn om zekerheid te krijgen over de bekostiging van een crematie of begrafenis. Toch is het kiezen van een uitvaartverzekering geen gemakkelijke opgave. Er zijn meerdere verzekeraars en verschillende soorten polissen en looptijden waaruit gekozen kan worden.


Graag delen we relevante insights uit het onderzoek uitvaartverzekeringen 2023. Dit onderzoek is uitgevoerd door uitvaartverzekering.nl. In het onderzoek zijn alle uitvaartverzekeringen meegenomen die op 07-08-2023 in Nederland online waren af te sluiten, zonder tussenkomst van een verzekeringsadviseur. De verzekeringen van volgende uitvaartverzekeraars zijn onder de loep genomen: DELA, Monuta, Ardanta, Twenthe, Dle uitvaartverzekering, EABN, GUV en De Laatste Eer Assen. De sortering van de resultaten vindt plaats op basis van totale kosten.


Wil je direct alle resultaten zien, klik dan hier voor het overzicht in PDF.


Voor het onderzoek zijn de premies en totale kosten verzameld voor acht verschillende uitvaartverzekeraars. Er is een onderscheid gemaakt tussen kapitaalverzekeringen, natura-sommenverzekeringen en combinatieverzekeringen.


Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering, ook wel ‘geldverzekering’ genoemd, ontvangen de nabestaanden na het overlijden van de verzekerde een geldbedrag van de uitvaartverzekeraar. Dit geld mag naar eigen inzicht worden besteed, bijvoorbeeld om de uitvaart te bekostigen, maar ook voor andere zaken, zoals rouwverwerking of een weekendje weg met het gezin.


Natura-sommenverzekering

Bij een natura sommenverzekering wordt bij overlijden in geld uitgekeerd na overlegging van nota’s en rekeningen van de uitvaart. Dit betekent dat het bedrag alleen mag worden besteed aan zaken die gerelateerd zijn aan de uitvaart. De keuzevrijheid is dus net wat minder dan bij een kapitaalverzekering.


Combinatieverzekering

Bij een combinatieverzekering bestaat een gedeelte van de dekking uit een vergoeding in natura. Dit is in feite vooraf vastgesteld pakket aan diensten die via de uitvaartverzorger worden geregeld. Hierover heb je als verzekerde dus geen keuzevrijheid. Het tweede deel van de dekking bestaat bij een combinatieverzekering uit een vrij besteedbaar geldbedrag.


Keuzevrijheid

De keuzevrijheid bij een uitvaartverzekering verwijst naar de mate waarin de verzekerde zelf mag bepalen hoe de uitvaart geregeld wordt en welke diensten en producten hierbij inbegrepen zijn.

Bij alle kapitaalverzekeringen geldt er een volledige keuzevrijheid. Dat wil zeggen dat de nabestaanden het geldbedrag uitgekeerd krijgen en zelf mogen bepalen hoe zij de uitvaart vormgeven. Het geld mag ook voor andere doeleinden worden gebruikt.


De natura sommenverzekering kent een gedeeltelijke keuzevrijheid. Het geld wordt namelijk pas uitgekeerd na overlegging van de nota’s van de uitvaart. Bij dit type polis mag de uitkering alleen worden besteed aan zaken die zijn gerelateerd zijn aan de uitvaart.

Bij een combinatieverzekering hangt de keuzevrijheid af van de voorwaarden in de polis.


Wat kost dat nou?

De kosten voor het verzekeren van een crematie of begrafenis kunnen sterk variëren. Tussen de duurste en goedkoopste uitvaartverzekering zit – over de gehele looptijd – een premieverschil van ruim 3.800 euro. Kijk hier een overzicht van kosten en premies:


Iemand die nu 30 jaar oud is en op 80-jarige leeftijd komt te overlijden, is bij verzekeraar GUV het goedkoopst uit. De kapitaalverzekering, waarbij nabestaanden een uitkering van 9.000 euro ontvangen, kost 12,27 euro per maand bij een premielooptijd van 30 jaar. De totaal te betalen premie komt daarmee uit op 4.417 euro.


De duurste uitvaartverzekering komt op naam van verzekeraar EABN. Hier betaalt een 30-jarige tot aan zijn overlijden een premie van 13,77 euro per maand. De totale kosten komen uit op 8.289 euro, wat een verschil is van maar liefst 3.818 euro met de polis van GUV.


Tarieven grote verzekeraars

Zo’n 9 miljoen Nederlanders hebben een uitvaartverzekering bij een van de grote verzekeraars: DELA, Monuta of Ardanta. De ‘in Diensten Flexibel’ polis van verzekeraar DELA is de goedkoopste optie onder deze maatschappijen, met een maandpremie van 11,12 euro die betaald wordt tot de leeftijd van 65 jaar. De totale kosten bedragen hier 4.607 euro bij overlijden op 80-jarige leeftijd.


Bij Monuta, DELA’s grootste concurrent, is de totale premie meer dan 1.000 euro hoger, namelijk 5.670 euro. Bij Ardanta, dat onderdeel is van a.s.r., zijn de premiekosten minstens 6.048 euro over de gehele looptijd.


Uitvaartverzekering.nl heeft ook de voorwaarden van diverse uitvaartverzekeringen onderzocht. Aspecten als waardevastheid (indexatie), winstdeling, keuzevrijheid, looptijden en meeverzekeren van kinderen werden meegenomen.


Indexatie speelt belangrijke rol

Toch zijn de kosten van een uitvaartverzekering niet alleszeggend. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat uitvaartverzekeraars uiteenlopende methodes hanteren om hun verzekeringen waardevast te houden.


“Bij de meeste verzekeringen wordt het verzekerde bedrag geïndexeerd, waardoor de polis zijn waarde behoudt gedurende de looptijd. Nabestaanden komen zo niet voor verrassingen te staan. Ook de premie wordt hierop aangepast”, stelt Koen Kuijper, expert bij Uitvaartverzekering.nl.


Verzekeringsmaatschappijen hebben hun eigen methode bij de indexering. Bij GUV stopt de waardevermeerdering van de polis zodra er geen premie meer wordt betaald. Bij DELA en Ardanta blijft de waarde van de polis toenemen, zelfs na het verstrijken van de premielooptijd. DELA past bovendien winstdeling toe, waarbij een deel van de winst wordt teruggegeven aan verzekerden om de premiestijging te beperken.


Voorwaarden kunnen sterk verschillen

Naast de indexatiemethodes, zijn de polisvoorwaarden een ander essentieel aspect waarop verzekeraars zich van elkaar kunnen onderscheiden. Niet iedere verzekering biedt dezelfde mate van keuzevrijheid en flexibiliteit. Bij DELA, Ardanta en Monuta kan de dekking achteraf nog worden verhoogd of verlaagd, terwijl dit bij de andere verzekeraars niet mogelijk is.


Verder hanteren sommige verzekeraars, zoals GUV, Twenthe en EABN, een maximum te verzekeren bedrag van 12.500 euro, terwijl anderen deze limiet niet hebben. Kinderen zijn bij alle verzekeraars tot hun 18e of 21e gratis meeverzekerd, met uitzondering van DELA.


Vergelijken essentieel bij keuze verzekeraar

Volgens Kuijper is het voor Nederlanders die op zoek zijn naar een uitvaartpolis van groot belang om bij verschillende uitvaartverzekeraars een premieberekening te maken.


“Gezien de vaak lange looptijd van een uitvaartverzekering kunnen de totale kosten tussen de verschillende polissen uiteenlopen met enkele duizenden euro’s. Maar kijk verder dan enkel de kosten. Besteed aandacht aan hoe de polis zijn waarde behoudt, de mate van keuzevrijheid in uitvaartverzorgers en de flexibiliteit om de dekking later aan te passen. Wanneer de keuzemogelijkheden overweldigend lijken, kan het raadzaam zijn een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen,” aldus Kuijper.


Het gehele onderzoek, inclusief resultaten, is hier te raadplegen.
Comments


bottom of page